ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีลิท เมดิคอล เซนเตอร์ ขายปลีกและขายส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีลิท เมดิคอล เซนเตอร์ ประกอบกิจการประเภทขายปลีกและขายส่งเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์กู้ชีพและกู้ภัยฉุกเฉิน ซึ่งได้จัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้ให้กับโรงพยาบาล, ห้องพยาบาลตามโรงงานและสถานประกอบการ รวมถึงไซด์งานก่อสร้างต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของเราจะเป็นลูกค้าด้านพลังงาน, เหมือง และเขื่อน ในพื้นที่ห่างไกลที่การแพทย์เข้าถึงได้ยากทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งเราได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยมมาตลอด 5 ปีโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคุณภาพเป็นสำคัญ

 

 

 
© 2019 www.ELITEMEDICALCENTER.com All rights reserved.
Prices and offers are subject change withour notice.